Výrobcovia / značky

Najpredávanejšie

Prevádzkovateľ: 

RLP s.r.o, Krompašská 29/943, Košice, SLOVAKIA  04011 

IČO:46 560 947

DIČ:2023463530

VAT number : IČDPH: SK 2023463530

phone : +421944230707

1. Spôsob objednávania

Objednávať si môžete on-line priamo na našej stránke. Pokiaľ vám z nejakého dôvodu nefunguje priame objednávanie, môžete zaslať objednávku ako obyčajný e-mail na našu e-mailovú adresu info@cafe4racer.eu, kde uvediete presný názov tovaru, počet objednaných kusov, vašu presnú adresu a telefónne číslo, prípadne zavolajte na kontaktné telefónne číslo, na ktorom vám radi odpovieme na vaše otázky.

Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, ku ktorej uzavretiu sa nevyžaduje potvrdenie objednávky predávajúcim a zmluva tak vzniká samotným dodaním tovaru. Po zaslaní objednávky vám automaticky obratom príde potvrdenie o prijatí objednávky.2. Povinnosti predávajúceho

Zákazníkom sa zaväzujeme dodať:

1. Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.

2. Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Nezodpovedáme za:

1. Oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou.

2. Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.

3. Za poškodenie zásielky zavinené poštou.

4. Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

5. Výber tovaru zákazníkom. Ak po prevzatí zásielky zákazník zistí, že tovar už má alebo nezodpovedá jeho predstavám. Takýto tovar nemôžeme považovať za oprávnenú reklamáciu.

 

3. Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:

1. Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad nám tieto bezodkladne oznámiť.

2. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého, opätovného doručenia tovaru, ako aj náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

 

4. Ceny tovaru

Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru. Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru.

Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. K cene tovaru je pripočítané poštovné.

 

5. Dodacie podmienky

Objednávky vybavujeme priebežne s tým, že každú objednávku vybavujeme jednorázovo, to znamená, že ak nejaký produkt z objednaných na sklade momentálne nemáme, pošleme len ostatné objednané produkty, ktoré máme skladom a chýbajúce zašleme po dodaní dodávateľom. Poštovné účtujeme iba pri prvom zaslaní objednávky. (jedna objednávka = jeden krát zaplatené poštovné).

 

6. Termín dodania

Tovar skladom vyskladňujeme najneskôr do 2 pracovnýh dní od obdržania objednávky. Zväčša však ihned! Pri tovare, ktorý nemáme na sklade sa dodacia lehota pohybuje od 2-5 prac dn. Ak zásielku neobdržíte po uplynutí 2 týždňov, odporúčame informovať sa u nás telefonicky, prípadne e-mailom. Stáva sa totiž, že zákazníci nedostanú oznámenie z pošty o uložení zásielky.

 

7. Spôsob dodania

Objednaný tovar zasielame poštou na dobierku, prípadne kuriérom alebo si ho možete osobne prevziať (po dohode). Ku každej objednávke prikladáme faktúru, ktorá slúži zároveň ako dodací list, prípadne aj najnovšie informácie o novinkách.

 

8. Poštovné a balné

Kuriérska služba a balné je 4,80 Eur. Uvedená cena platí iba pre Slovenskú republiku. Pri zasielaní do inej krajiny v rámci EU je suma za poštovné vypočítaná automaticky.

Zákazníkom z Českej republiky bude tovar odoslaný až po úhrade a prijatí platby na náš bankový účet, ako variabilný symbol uveďte ID Vašej objednávky. Sumu uhraďte na náš bankový účet VUB 2991991958/0200 v eurách.

 

9. Zrušenie objednávky 

A. Zrušenie objednávky pred dodaním tovaru

Ak po odoslaní objednávky v priebehu 24 hodín zistíte, že vám objednaný tovar nevyhovuje, prípadne ste sa pomýlili v objednávke, máte možnosť zrušiť objednávku bez uvedenia dôvodu. Zrušenie nám zašlite na e-mailovú adresu:info@cafe4racer.eu  . Zašleme Vám potvrdenie o zrušení objednávky.

B. Zrušenie objednávky po dodaní tovaru

Zakúpený tovar je možné vrátiť bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru kupujúcim. Pred jeho vrátením nas bezodkladne informujte telefonicky

0944 230 707
 

Podmienky zrušenia objednávky

Zrušenie objednávky nám rovnako zašlite na e-mailovú adresu: . Zašleme Vám potvrdenie o zrušení objednávky a prevezmeme od Vás tovar naspäť. Tovar musí byť nepoškodený, v pôvodnom nepoškodenom obale, s kompletným príslušenstvom. Prepravné náklady na dodanie tovaru sa nevracajú.  Následne bude s vami dohodnuté náhradné plnenie v rovnakej kvalite a cene. Ak by nebolo možné dohodnúť náhradné plnenie,najneskôr do 15 dní bude suma za vrátený tovar odoslaná kupujúcemu, na jeho bankový účet.

Vrátené zásielky

Pokiaľ si zákazník nestihol alebo nemohol zásielku prebrať v stanovenom termíne a informuje nás o tomto vopred, zásielku na jeho požiadanie pošleme znova, avšak náklady s tým spojené mu musíme znova účtovať.

 

10. Záručná doba

Na predávaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná doba začína plynúť v deň prevzatia tovaru zákazníkom na pošte, v prípade osobného odberu začína plynúť dňom odberu.

 

11. Reklamácie

Pred prevzatím a zaplatením zásielky z pošty, si ešte na mieste skontrolujte, či zásielka nie je poškodená.(Vyskytli sa prípady, že zásielka bola otvorená a znovu zalepená, pričom následne bola zásielka nahlásená ako nekompletná). V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať. Veľmi často sa stáva, že pracovníci pošty poškodia zásielku nevhodnou manipuláciou. Na už prijaté zásielky reklamácie neprijímame.

Reklamácia sa vzťahuje len na:

- preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru

Reklamácia sa nevzťahuje na:

- chyby spôsobené užívateľom,

- nesprávne použitie a nesprávnu manipuláciu tovaru zapríčinenú užívateľom počas bežného používania tovaru,

- poškodenie tovaru spôsobené poveternostnými vplyvmi,

- nesprávnym uskladnením tovaru (tovar uskladnujte pri teplote 17˚C - 25˚C)
 

Postup pri reklamácii

Aby mohla byť Vaša reklamácia akceptovaná je nutné dodržať niekoľko pravidiel:

1. Po prevzatí tovaru si prezrite tovar a faktúru, ktorá slúži ako dodací a záručný list. Ak zistíte pri prevzatí tovaru chyby, je vašou povinnosťou oznámiť nám zistené skutočnosti prostredníctvom e-mailu: info@cafe4racer.eu alebo telefonicky (tel. č. 0944 230 707 ), najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru.

2. V prípade, ak zistíte akýkoľvek rozdiel medzi faktúrou a skutočne dodaným tovarom (v druhu, v množstve alebo cene), alebo obdržíte so zásielkou nesprávne vyplnenú faktúru, či neobdržíte žiaden doklad o nákupe, ihneď nás informujte prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky (tel. č. 0944 230 707)

3. V prípade, ak zistíte výrobné chyby kontaktujte nás telefonicky (tel. č. 0944 230 707) alebo info@cafe4racer.eu. Reklamovaný tovar je potrebné na vlastné náklady zaslať na našu adresu spolu s uvedením dôvodu reklamácie:

RLP s.r.o.

Krompašská 29, 040 11 Košice

*uveďte prosím číslo zákazníka (ako aj adresu a popis chyby)

K zásielke nezabudnite priložiť kópiu daňového dokladu, ktorý sme poslali s tovarom. Reklamovaný tovar Vám vymeníme za iný, ktorý si vyberiete, alebo Vám vytvoríme kredit, ktorý sa Vám odpočíta z nasledovnej objednávky. Poštovné a iné poplatky nevraciame. Pri spätnom zasielaní zabaľte tovar tak, aby sa predišlo jeho poškodeniu. Poškodenie tovaru pri preprave má za následok neuznanie reklamácie. Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá!

Doba vybavenia reklamácie

Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch prostredníctvom e-mailu  info@cafe4racer.eu. alebo telefonicky (0944 230 707). Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu.

O oprávnenosti reklamácie rozhodneme bezodkladne avšak najneskôr do 5 pracovných dní od obdržania reklamovaného tovaru. O výsledku vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu , pokiaľ sa nedohodne inak.

Oprávnená reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená na naše náklady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania.

Pokiaľ však bude reklamácia neoprávnená, predávajúci bude kupujúcemu účtovať poplatok za náklady spojené s vrátením reklamovaného tovaru s príslušným stanoviskom kupujúcemu.
Reklamácia je vyriešená do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim.

Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, ak k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.

 

12. Ochrana osobných údajov

Objednávateľ vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.

Objednávateľ udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže objednávateľ odvolať kedykoľvek písomnou formou(e-mail, listová zásielka…). Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný objednávateľ uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu ihneď po prihlásení.

Predávajúci sa zaväzuje, že získané údaje poskytnuté kupujúcim pri objednávaní, budú slúžiť výlučne pre potreby predávajúceho. Predávajúci tieto informácie neposkytne tretím osobám, ani iným subjektom.

 

Objednávateľ zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny obchodných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.cafe4racer.eu

 

Akékoľvek distribuovanie, prípadne zmeny alebo kopírovanie obsahu týchto stránok alebo ich častí sú bez súhlasu autora zakázané.


Menu

Porovnať 0